نوروفیدبک

نوروفيدبك وسيله اي است كه كار تنظيم و رفع اشكالات مغز را انجام مي دهد، همانطور كه مي دانيد مغز از سلولهاي عصبي تشكيل شده است كه شبكه هاي عصبي را در مغز مي ساند.

ارزیابی جسمانی

ارزیابی جسمی کودکان توسط متخصص فیزیوتراپیست
1- ارزیابی کامل مفاصل