بیش فعالی

بیش فعالی یا (ADHD):


این کودکان در مقایسه با همسالان خود از لحاظ رشدی،رفتاری و شناختی مشکلاتی دارند و باید 3 فاکتور اساسی را در کنار هم داشته باشند تا تشخیص بیش فعالی برای آنها داده شود


این سه فاکتور از این قرار است:
 1. تحرک زیاد(فزون جنبشی)

 2. کمبود توجه و تمرکز

 3. کنترل کم تکانه ها(به پیامدهای کارشان توجهی ندارند) • عواملی که باعث بیش فعالی می شود:


1.عوامل ژنتیکی 2.عوامل محیطی3.عوامل عصبی -شیمیایی4.عوامل عصبی-فیزیولوژیک


علائم کمبود توجه:


حواس پرتی،عدم توجه به جزئیات ، فراموش کردن و تغییر مدام یک فعالیت به فعالیت دیگر


مشکل در تمرکز برروی چیزی


مشکل در توجه کردن،نتیجه گیری و تمام کردن کاری یا یادگیری چیزی جدید


مشکل در تمام کردن کارها مخصوصا تکالیف مدرسه


در مقابل قانونمندی مقاومت می کنند


علائم پر تحرکی:
 • مدام در جایشان وول می خورند

 • بی وقفه حرف می زنند

 • نمی توانند هنگام غذا خوردن،سر کلاس و ... یکجا بشینند

 • به سختی می توانند کارهای بی سر وصدا انجام دهند


علائم تکانشی:
 • بسیار کم تحمل هستند

 • احساسات خود را بدون توجه به عواقب آن بیان می کنند

 • نمی توانند برای آنچه می خواهند یا برای نوبت خود در بازی صبر کنند

 • معمولا در حرف و کار دیگران می پرند