گفتار درمانی

عمده ترین اختلالات گفتاری، عقب ماندگی ذهنی است که خود می تواند

کار درمانی

کار درمانی یکی از رشته های تیم توا نبخشی است که دارای سه حیطه ی ذهنی،

گروه درمانی

فرآيندي تكميلي در جهت درمان اختلالات رفتاري مي‌باشد.

بازی درمانی

بازي درماني عبارت است از كاربرد هدفمند بازي‌ها در درمان و از آنجا كه بازي زبان كودك است.

قصه درمانی کودک

قصه‌ها الكوهاي طبيعي از فكر كردن هستند كه پيش از آغاز تحصيل از راه افسانه‌ها قصه‌هاي كودكانه