چرتکه

 سیستم محاسبه ذهنی و چرتکه ای vakmath با استفاده از یک سیستم نوآورانه محاسبه‌ای و با بکارگیری چرتکه باعث هماهنگی بین دونیمکره راست و چپ به طور همزمان شده و با ایجاد یک چهارچوب زیربنایی سبب افزایش ظرفیت ذهن و مهارتهای نظیر مدیریت زمان، تمرکز و توانایی حل مساله می شود که در موفقیت دانش آموزان در همه رشته ها و زندگی روزمره نقش اساسی دارد.

این دورهها که مجموعا در ۱۲ ترم برگزار میشوند صرفا برای سنین ۴ تا ۱۳ سال می باشندپس از گذراندن این دورهها فرزند شما قادر خواهد بود پس از ۶ ترم اول تمام محاسبات پیچیدهی جمع و تفریق را کاملا ذهنی و خیلی سریع انجام دهد.همچنین در ۶ ترم دوم دانشآموزان روش محاسبات ذهنی ضرب و تقسیم به همراه جمع و تفریق را فراخواهند گرفت.

در این نوع آموزش به جای استفاده از یک دست برای جابجائی مهره ها در چرتکه استفاده از دو دست برای به حرکت در آوردن مهره ها برای محاسبه ریاضی می باشد.