نقاشی

در کلاس نقاشی تخصصی تلاش می شود بچه ها با متریال های مختلف و جدید آشنا و در کنار آموزش ،لذت بچه ها در نظر گرفته می شود و به همین منظور در کنار آموزش بازی انجام داده می شود تا جذابیت نقاشی برای بچه ها بیشتر شود