ناخن جویدن:

جویدن ناخن یک اختلال و واکنش روانی است که در کودکان معمولا در سنین خردسالی ۴ تا ۵ سالگی آغاز می شود . علت ناخن جویدن در این سنین اغلب ناشی از هیجانات و اضطراب ها می باشد. ناخن جویدن می تواند روشی برای ابراز دلخوری ها و دلواپسی ها و یا جلب توجه    می باشد.گاهی کودکان این عمل را از والدین یاد می گیرند و گاهی هم به علت اضطراب به ناخن جویدن روی می آورند . در هر صورت یک اختلال محسوب و از بین بردن آن در دوران کودکی آسان تر می باشدزیرا بعد ها به صورت یک عادت در می آید.