بازی شطرنج

بازی شطرنج تاثیرات شگفت انگیزی روی مغزدارد

⇦از آلزایمر جلوگیری میکند
⇦حافظه،خلاقیت، تمرکز،توانایی حل مسئله،
⇦قدرت پیش بینی و برنامه ریزی راافزایش میده