شیرینی پزی

آشپزی و شیرینی موجب تقویت و افزایش اعتماد به نفس کودکان می شود .همچنین یاد می گیرند خوراکی های خوش طعم و زیبا را می توان در خانه با مواد ساده تهیه کرد . کودکان ضمن مخلوط کردن مواد با یکدیگر انواع پخت،دما،نام مواد مختلف آشنا شده و به مهارت دست ورزی و ایجاد خلاقیت که جزء مهمترین اهداف ما هستند نائل می شوند.