شب ادراری:

در صورتی که کودکی به طور مکرر حداقل ۲ بار در هفته و به مدت حداقل ۳ ماه پیاپی بدون استفاده از دارو های ادرار آور و یا بدون داشتن بیماری زمینه ایی مانند دیابت و صرع و بیماری های اعصاب بستر خود را خیس کند و سن کودک بالای ۵ سال باشد می توان او را به عنوان کودک دچار شب ادراری مورد بررسی قرار داد.

خیس کردن در هنگام خواب اتفاق می افتد و کودک شما هیچ گونه دخالتی در آن ندارد لذا تنبیه و تحقیر طفل در نزد خودتان یا دیگران و یا مسخره کردن وی ،نه تنها هیچ گونه تاثیری در بهبودی آن ندارد بلکه با ایجاد فشار روحی وضع کودک را به مراتب بدتر می کند.ثابت شده است عوامل ارثی و سوابق والدین نیز در بروز شب ادراری موثر است مسائل روحی و عاطفی از مهمترین علل شب ادراری هستند.

این مورد بخصوص در نزد کودکانی دیده می شود که قبلا کنترل ادرار داشته اند اما اکنون دچار شب ادراری شده اند.از جمله عوامل روحی که       میتوان از موارد زیر نام برد:

  • تولد نوزاد جدید
  • جدایی پدر و مادر
  • اختلاف و کشمش های درون خانواده
  • مسافرت یا فوت یکی از والدین
  • تحقیر و تنبیه بیش از حد بزرگترها نسبت به کودک
  • ایجاد ترس و هیجان و اضطراب شدید در کودک با شنیدن و یا دیدن مناظر،فیلم ها و یا بازی های ترسناک کامپیوتری.