سفال

در این کارگاه بر روی دست آوردهایی مثل:آشنایی با فوم ،ساخت کتیبه،دست ورزی انجام می شود.

اهداف کلاس سفال عبارتند از:

  • دست ورزی کودکان
  • آشنایی با فرم
  • فضا سازی
  • ساخت حجم با سفال
  • ایجاد خلاقیت 
  • کاهش ترس و اضطرب

تمرین می شود و تلاش می شود کودکان با ذهن و خلاقیت خود سازه های زیبا خلق کنند.