مرکز خلاقیت فرزندان برتر

تولید یک فکر جدید و عملی کردن آن ، می توان گفت خلاقیت یک جرقه یا یک الهام می باشد.

قدرت هوش خلاق

خلاقیت نگاهی جدید به دنیای اطراف است که با سایر افراد متفاوت می با شد.

خلاقیت و محیط

با توجه به توضیحات بالا موسسه پرورش فرزندان برتر محیطی سرشار از تجربه های.

درباره موفقیت های ما

چرا انتخاب ما

موسسه پرورش فرزندان برتر با بهره گیری از پرسنل مجرب و با چند سال سابقه کاری درخشان آماده ارائه خدمات در زمینه نگهداری کودکان و همچنین ارائه کلاس های آموزشی برای کودکان و بزرگسالان میباشد. با توجه به اهمیت و حساسیت برنامه ریزی برای آموزش و پرورش کودک در سال های اولیه کودکی به عنوان دوره ای سریع در رشد جسمی و ذهنی کودک، شایسته است برنامه هایی جامع جهت آموزش، پرورش، مراقبت و حمایت از کودک داشته باشیم .برنامه هایی که کودک محور بوده و با رویکرد به بازی و فعالیت درپرورش جسمی و ذهنی کودک از آن بهره جست.

نام : آقای هادی زاده

سمت : ……..

تجربه کاری : ……..

نام : خانم آذری

سمت : ……..

تجربه کاری : ……..