افسردگی کودکان:

به طور کلی ، افسردگی عبارت است از احساس درماندگی و به بن بست رسیدن گاهی این اختلال علائم جسمانی دارد و گاهی علائم روانی،در بسیاری از موارد نیز علائم جسمانی و روانی هم زمان دیده می شود .پژوهش ها نشان داده است که افسردگی می تواند از آغاز زندگی یعنی دوران نوزادی هم پدید آید.برای مثال،زمانی که نوزاد به مرحله ای از رشد می رسد که مادر خود را می شناسد (شش تا هشت ماهگی)جدا شدن از مادر موجب بروز حالات افسردگی در طفل می شود.

نشانه ها:

کودک افسرده فاقد انرژی لازم است و احساس خستگی می کند . از لحاظ ظاهر نیز رنگی پریده دارد . تمرکز حواس او پایین می آید . چنانچه قادر به توجه کردن و تمرکز داشتن نیست و خود را فردی بی ارزش و بی کفایت احساس می کند.