اضطراب

اضطراب:

در میان تمامی اختلالات،اختلالات اضطرابی شایع ترین آنهاست. البته در تایید اضطراب به عنوان یک اختلال بایستی دقت بسیار زیادی کرد زیرا سطح اضطراب و اینکه اضطراب بهنجار است یا نابهنجار بسیار مهم است.

اضطراب بهنجار پاسخی مفید است به موقعیتی ترساننده مانند اضطراب کودکان در روز اول مدرسه و یا اضطراب نوجوانان در برخورد با اولین علامت های بلوغ ،پس از تشخیص نوع اضطراب و برخورد منطقی و درمانی درست با آن بسیار مهم و کمک کننده است.

هرگاه اضطراب پاسخی نامتناسب به محرکی مشخص با توجه به شدت یا مدت آن باشد بایستی درصدد درمان آن برآمد.اضطراب را تمامی انسانها تجربه می کنند و یک احساس بسیار نا خوشایند و اغلب مبهم و همراه با دلواپسی است که در بیشتر مواقع با یک یا چند احساس جسمی همراه است و در کودکان به دلیل دایره لغتی محدود با علائم دیگری مانند :دل درد،تنگی نفس،طپش قلب،تکرار ادرار ، بی قراری ،ناخن جویدن و پرخاشگری ظاهر می شود.