اختلالات یادگیری

به ناتوانایی های کودک یا نوجوان در کسب مهارت های مورد انتظار در خواندن و نوشتن، تکلم ، کاربرد شنوایی ، استدلال ریاضیات در مقایسه با سایر کودکان همسن و با توانایی هوشی مشابه اطلاق می شود .اصطلاح نارسایی های ویژه یادگیری ، عبارت از مجموعه ای از نشانه هاست. این اصطلاح نشان می دهد که  افرادی که تحت این عنوان تشخیص داده می شوند. نیازمند کمک و آموزش ویژه هستند.کودکان با نارسایی های ویژه در یادگیری،کودکانی هستند که جهان را به گونه ای متفاوت یا غیر معمول ادراک می کنند.طرح های عصبی  آنان متفاوت از کودکان همسال عادی  به نظر می رسد.

افراد با نارسایی های ویژه در یادگیری  دارای شکستهایی در مدرسه و جامعه هستند.

آنان نمی توانند آنچه دیگران در سطح هوشی مشابه انجام می دهند ، بدون برخورداری از آموزش های ویژه انجام دهند . این کودکان در یک یا تعدادی از فرایندهای اساسی یادگیری ، فهم مطالب،کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری دچار مشکل هستند. این اشکالات ممکن است در کودکان به صورت های گوناگون مانند : دشواری در گوش دادن ، فکر کردن،صحبت کردن،خواندن،نوشتن،هجی کردن و حساب کردن ظاهر می شود.

انواع اختلالات یادگیری :
۱- اختلال در خواندن

۲- اختلال در ریاضیات

۳- اختلال در بیان نوشتاری

۴-نارسا خوانی

۵-بد خط نویسی

۶-کودکان با دشواری هایی در نوشتن و دیکته:

اختلال خواندن : پیشرفت در خواندن پایین تر از حد مورد انتظار با توجه به سن کودک آموزش و هوش او تعریف شده است به گونه ای که در موقعیت تحصیلی یا فعالیت روزمره که مستلزم خواندن است ایجاد تداخل می کند . این اختلال با نقص توانایی برای شناخت واژه ها ، خواندن کند و نادرست ، فهم ضعیف در غیاب هوش پایین یا نقص حس قابل ملاحظه مشخص است . کودکان مبتلا به این اختلال موقع خواندن اشتباهات متعدد مرتکب می شوند . این اشباهات با حذف ، افزودن و . . . مشخص است . در تفکیک حروف از نظر شکل و اندازه دچار اشکال هستند . گاهی حروفی را که باید خوانده شوند پس و پیش می خوانند .

اختلال در ریاضیات : پیشرفت در ریاضی پایین تر از حد مورد انتظار با توجه به سن کودک ، آموزش و هوش او تعریف شده است . کودکان مبتلا در یادگیری و یادآوری ارقام دچار اشکال هستند . واقعیت بنیادی در مورد رقم ها را نمی توانند به خاطر بسپارند . در محاسبه کند و فاقد دقت هستند . پیشرفت ضعیف در ۴ گروه مهارت شناسایی شده :

۱- مهارت های زبانی (فهمیدن ، نام بردن ، اصطلاحات ریاضی ، فهمیدن و نام بردن عمل ها و مفاهیم ریاضی )
۲- مهارت های ادراکی : شناختن و خواندن رفتار های عددی یا نشانه های حساس و گروه بندی ارقام
۳- مهارت های ریاضی : رعایت مراحل ریاضی ، شمارش اشیا ، یادگیری جدولضرب.
۴- مهارت های مربوط به توجه : کپی کردن درست ارقام ، به خاطر سپردن ارقام و . .
ویژگی های کلی عبارتند از اشکال در اجزا مختلف ریاضیات نظیر یادگیری اسم اعداد به خاطر آوردن نشانه های جمع و تفریق ، یادآوری جدول ضرب ، تبدیل مسائل واژه ای به جای انجام محاسبه با سرعت مورد انتظار .
اختلال بیان نوشتاری : پیشرفت پایین تر از حدمورد انتظار با توجه به سن و آموزش ناتوانی در نوشتن مشتمل است بر هجی کردن ضعیف ، اشتباه در دستور (نقطه گذاری ) ، دست خط بد . کودکان مبتلا ، در هجی کردن کلمات و بیان افکار خود طبق قوانین دستوری اشکال دارند در پاراگراف بندی ضعف دارند . علیرغم یادآوری های مکرر فراموش می کنند که پایان جمله نقطه بگذارند .

نارسا خوانی:اصطلاحی است که برای کودکانی که علیرغم هوش طبیعی قادر به خواندن نیستند،به کار می رود. این گروه از کودکان ممکن است واژه های بسیاری بدانند و به راحتی آنها در مکالمه به کار بگیرند،اما قادر به درک و شناسایی نوشته های چاپی یا نوشتنی نیستند.برخی از این کودکان حتی می توانند واژه ها را بخوانند،اما مفهوم آنها را نمی فهمند.این کودکان مشکلاتی در جهت فضایی تشخیص چپ و راست ،بالا و پایین،توالی حروف و کلمات،هماهنگی بین چشم و دست دارند.

کودکان با دشواری هایی در نوشتن و دیکته:

این مشکلات خود به ۲ دسته تقسیم می شوند:

  • نارسایی بد خط نویسی
  • اختلال در دیکته نویسی و اشکال در انشاء نویسی

*بد خط نویسی به این معنی است که کودکان علیرغم هوش طبیعی ، بسیار بد می نویسند ،اغلب آیینه نویسی یا وارونه نویسی دارند

*اختلال در دیکته نویسی :املاء نوشتن به دلیل انتزاعی بودن آن برای کودک فعالیتی دشوار است.برخی از کودکان از مهارت کافی در نوشتن برخوردار نیستند.زیرا مهارت های پیش نیاز نوشتن با دست ،از جمله ادراک اندازه ها،مفاهیم بالا و پایین ، چپ و راست ، چرخش دست و ….. را نیاموخته اند.

عمده ترین دلیل برای اشکالات دیکته شامل:

۱-عدم دقت و توجه کافی

۲-ضعف مهارت های حرکتی

۳-اختلال در ادراک بینایی

۴-ضعف حافظه بینایی و شنوایی

۵-دشواری در انتقال اطلاعات از یک کانال حسی به کانال دیگر یا در پیوندهای حسی