وسواس

وسواس:

بسیاری از کودکان افکار و اعمال وسواسی را به عنوان قسمتی از رشد طبیعی خود نشان می دهند.مشکل زمانی رخ می نماید که این کودکان آداب وسواسی را به مدت طولانی حفظ کرده و در روند زندگی شان اختلال ایجاد نماید.رفتار و افکار وسواسی به نظر می رسد که در کودکی و بزرگسالی شبیه به هم باشند. کودک وسواسی در بازی مجدانه کوشش می کند که فقط خودش لذت ببرد.کودک وسواسی هنوز یک روش راحت برای ارتباط با والدین خود و احتمالا با سایر بزرگسالان نیافته است.

هشدار:تقریبا تمام کودکان وسواس را از والدین وسواسی و سخت گیر و کمال گرای خود می آموزد.